Nieuwsupdate november 2020

Dinsdag 22 november is er een congres geweest van het KCAF. De initiatiefgroep Grondwater op peil! heeft hier ook een bijdrage geleverd met onderstaand filmpje en presentatie. Wachtwoord voor het filmpje: GOP202211

Stand van zaken 2021

Beste Buurtgenoot, Corona heeft ook het GOP belemmerd in de informatievoorziening aan u. Bewonersavonden in de Oranjekerk konden in 2020 en 2021 (nog) niet gehouden worden. Via onze website willen wij u op de hoogte…

Verslag bewonersavond 11 december 2019

11 december 2019 vond alweer de 4e bewonersavond plaats in de Oranjekerk. Na een korte schets door Ruud van Workum over de aanleiding om na de funderingsonderzoeken in de Bloemenbuurt Oost en een klein deel…

bewonersavond woensdag 11 december

Woensdag 11 december is er een bewonersavond in de Oranjekerk, Rozenlaan 20. Aanvang 19:30.Bekijk hier de volledige uitnodiging:

Nieuwsbrief oktober 2019

De Initiatiefgroep Grondwater Op Peil (GOP) Het GOP is actief sinds juli 2017 en wil bereiken dat alle houten funderingspalen in de Graven- en Bloemenbuurt onder water komen te staan en verdere paalrot voorkomen wordt.…