Update grondwaterpeil Kleiwegkwartier

Sinds begin dit jaar zijn er helaas weer problemen met de hoogte van het grondwaterpeil in onze mooie wijk. De pomp aan de Erasmussingel die het water de wijk in pompt om zo het grondwater op het juiste peil te houden zodat de funderingspaalkoppen onder water staan, bleek niet goed meer te werken. Uit de wekelijkse metingen door de GOP kwam dat duidelijk naar voren.

De gemeente heeft de pomp schoongemaakt en een stuk kapotte rioolbuis vervangen en het water stroomt weer.

Inmiddels is ook de Gravenbuurt van DI-leidingen voorzien en aangesloten op de pomp. Dit blijkt goed te werken, zelfs iets te goed want er gaat nu te weinig water naar de Bloemenbuurt.

Dit probleem is aangekaart bij de Gemeente en het Hoogheemraadschap.

Daarnaast kan het grondwaterpeil ook negatief worden beïnvloed door het wegpompen van grondwater op het vuil water riool bij bouwwerkzaamheden in de wijk zoals nieuwbouw en funderingsherstel. Officieel moet volgens nieuwe verordeningen het grondwater teruggestort worden in de DI-leidingen. Helaas gebeurt dit nog niet genoeg.

Naast de GOP heeft nu ook een groepje bezorgde bewoners de Gemeenteraad, Wijkraad en het Hoogheemraadschap opgeroepen om maatregelen te nemen om het noodzakelijke reguliere onderhoud van de pomp, de verdeling van het water over de diverse delen van de wijk en het retourstorten bij bouwwerkzaamheden te verbeteren en te waarborgen. Er is een uitnodiging van de Wijkraad gekomen om in gesprek te gaan maar er is meer nodig. Daarom is er een tweede mail gestuurd naar betrokken partijen waarin nogmaals wordt opgeroepen om spoedig met maatregelen te komen om deze problemen op te lossen.

We houden u uiteraard op de hoogte.

Actief grondwaterbeheer, Door en voor de buurt!

© Grondwateroppeil.nl | Compleet marketing