Start Groenclub Kleiwegkwartier

Er is weer een mooi nieuw initiatief van enkele bewoners in het Kleiwegkwartier dat naast een groenere wijk ook bijdraagt aan een betere waterhuishouding en helpt tegen de klimaatverandering. Daarom geven wij hen ruimte om zichzelf te presenteren en kunt u zich als u dit initiatief wil ondersteunen aanmelden als deelnemer van Groenclub Kleiwegkwartier (GcK).

Op de Kleiweg is maar weinig groen te vinden en dat is ook in de meeste straten het geval. Dit terwijl daar ook best groen mogelijk is, op zijn minst met een geveltuintje of klimplanten. De gemeente geeft hier subsidie voor en kan daarin ondersteunen, maar bewoners weten vaak niet wat er allemaal kan en mag en welke planten dan geschikt zijn. Planten die het wel goed doen op zo een plek, maar niet je huis aantasten. Een aantal bewoners zijn hiermee aan de slag gegaan en zijn bezig met initiatieven voor groen in hun eigen straat. Bijvoorbeeld voor de herinrichting van de Juliana van Stolberglaan en Nassaustraten spannen de bewoners zich in om hier tegelijk met de rioolvervanging meer groen te krijgen. GcK wil bewoners met dergelijke initiatieven ondersteunen en het zou mooi zijn als er per buurt vanuit de wijk één vertegenwoordiger gaat deelnemen.
Ook voor het groen (en dus klimaatbestendig) maken van de eigen tuin is er ondersteuning en subsidie van de gemeente. Ook daarvoor weet GcK de weg en kan u daarbij op weg helpen. GcK is er ook voor de bedrijven in de wijk die meer groen wensen denk dan bijvoorbeeld aan een dak met mos, sedum of bomen op het parkeerterrein. GcK heeft ook al overleg met de BOK en BIZ (Winkeliersvereniging Kleiweg)
Daarnaast gaat GcK met de gemeente in gesprek met de gemeente over meer groen en/of bomen in straten waar dat kan, behoud van monumentale bomen,  het groenonderhoud in de wijk en aangrenzende parken, en dergelijke ideeën.

Ben je enthousiast geworden en wil je deelnemen of wil je aan de gang met een geveltuintje of de inrichting van je tuin. Dan kan je ons bereiken via de BOK info@bokrotterdam.nl

Actief grondwaterbeheer, Door en voor de buurt!

© Grondwateroppeil.nl | Compleet marketing