Stand van zaken 2021

Beste Buurtgenoot, Corona heeft ook het GOP belemmerd in de informatievoorziening aan u. Bewonersavonden in de Oranjekerk konden in 2020 en 2021 (nog) niet gehouden worden. Via onze website willen wij u op de hoogte stellen van de gebeurtenissen tot nu toe. Want achter de schermen was GOP (Grondwater op peil) wel degelijk actief. Ruim…

Verslag bewonersavond 11 december 2019

11 december 2019 vond alweer de 4e bewonersavond plaats in de Oranjekerk. Na een korte schets door Ruud van Workum over de aanleiding om na de funderingsonderzoeken in de Bloemenbuurt Oost en een klein deel van de Gravenbuurt (Goedgefundeerd) de bewonersinitiatiefgroep Grondwater op peil te starten, lieten Jelle Feenstra en Rolien van der Laan aan…